Luokanopettaja Hanne Partanen kertoi Lions Quest-koulutuksesta. Hän koki koulutuksen hyödyllisenä. Koulutuksesta saadut opit ovat hänen mukaansa suoraan sovellettavissa koulutyöhön.

hannep.jpg